ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


จำนวนผู้อ่าน : 109

ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)
เจ้าของควานช้าง :   นายตุ่นเจริญ ตุนโชค
จำนวน   :   ช้างพลาย 1   ช้างพัง 7   รวม 8 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 19  บ้านห้วยหอย(ประตูเมือง)  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
สามารถติดต่อ   นายตุ่นเจริญ ตุนโชค โทร.  061-5593601