ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


จำนวนผู้อ่าน : 79

ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่
เจ้าของควานช้าง :   นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่
จำนวน   :   ช้างพลาย 3   ช้างพัง 3   รวม 6 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 19  บ้านห้วยหอย(ประตูเมือง)  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
สามารถติดต่อ   นายตุ่นเจริญ ตุนโชค โทร.