ปางช้าง Hug Elephant


จำนวนผู้อ่าน : 104

ปางช้าง Hug Elephant
เจ้าของควานช้าง : นายสวัสดิ์  ปันศิริ  
จำนวน   :   ช้างพลาย 2   ช้างพัง 4   รวม 6 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 4  บ้านหนองเต่า  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
สามารถติดต่อ   นายสวัสดิ์  ปันศิริ   โทร