ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2566


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ