ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ปฏิบัติการ