ประกาศโอน/แก้ไข/ตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี


จำนวนผู้อ่าน : 21

วันที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

14 มี.ค. 2567

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7

20 ก.พ. 2567

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6

5 ก.พ. 2567

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

29 ธ.ค. 2566

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

20 ธ.ค. 2566

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

9 พ.ย. 2566

บัญชีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1

3 พ.ย. 2566

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

24 ต.ค. 2566

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1