เกี่ยวกับหน่วยงาน


อำนาจหน้าที่ของ อบต.


โครงสร้างการบริหาร


โครงสร้างส่วนราชการ


แผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ข้อบัญญัติ ตำบลแม่วิน


แผนการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบสารสนเทศ


งานบริการประชาชน


ITA


รายงานผลการดำเนินงาน


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว


งานกิจการสภา


ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๓๗ ตั้งอยุู่เลขที่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360


ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

ประกาศ อบต.
คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
ผู้บริหาร


นางเกศริน ตุ่นแก้ว
053-027777 ต่อ 11
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สายตรงนายก


สายด่วนติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
โทร : 053-027777-9
แฟ็กซ์ : 053-02777-9 ต่อ 16


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


E-SERVICE