ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


จำนวนผู้อ่าน : 17

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) Download

ข้อมูลเชิงเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) DOWNLOAD

 

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4

รายงานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Download