ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จ้างทํางานช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี พ.ศ. 2567


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จ้างทํางานช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2567
ให้มารายงานตัว วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 027777 - 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรายชื่อ

ประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567