โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


จำนวนผู้อ่าน : 1

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ สาขาบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

​​​​​​