การบริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (การจัดการที่ดิน)และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทประจำปีงบประมาณ 2566


จำนวนผู้อ่าน : 1