ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


จำนวนผู้อ่าน : 48

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)
เจ้าของควานช้าง :   นายนิมิตร ยอดนิศามณี
จำนวน   :   ช้างพลาย 3   ช้างพัง 5   รวม 8 เชือก
ที่อยู่  :     หมู่ 5  บ้านแม่สะป๊อก  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360  
การบริการ  :   ขี่ช้าง
ขี่ช้าง  คิดเป็นเชือก  เชือกละ  300  บาท/เที่ยว/2คน   ระยะการเดินทางประมาณ  1  ชั่งโมง    การบริการที่เป็นกันเอง และยังได้สัมผัสกับธรรมที่สบาย พร้อมกับความปลอดภัยที่ทางเราเตรียมไว้บริการ
สามารถติดต่อ   นายนิมิตร ยอดนิศามณี โทร.  086-1963379