องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

 

ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 15 -16 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


- โครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2559

- โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559

- โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การคัดกรองค้นหา เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับแกนนำชุมชนสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

- โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือราชการ
นางเกศริน ตุ่นแก้ว

สายตรง นายก

หัวข้อวีดิโอแนะนำ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ อ.แม่วาง

Powered by FreeOnlineSurveys.com

ปางช้างแม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
น้ำตก แม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
Other: (Please specify)0%

Create your own poll