ระบบสารสนเทศ

สายด่วนติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทร : 053-027777-9

แฟ็กซ์ : 053-02777-9 ต่อ 16

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๓๗ ตั้งอยุู่เลขที่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360


ข่าวสาร / ข่าวพิเศษ
วีดิทัศน์แนะนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับสมัครระหว่างวันจันท

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง