องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้าง Hug Elephantองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

 

ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559


โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในภาคเช้า ณ บ้านม่อนยะเหนือ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

- โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- การตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- แห่เทียนเข้าพรรษา

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือราชการ
นางเกศริน ตุ่นแก้ว

สายตรง นายก

หัวข้อวีดิโอแนะนำ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ อ.แม่วาง

Powered by FreeOnlineSurveys.com

ปางช้างแม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
น้ำตก แม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
Other: (Please specify)0%

Create your own poll