องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Doi inthanon


หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


- ทางจดหมาย : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เลขที่ 9 หมู่ที่ 15

ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

- ทางโทรศัพท์ : 053 027777 , 053 027778 , 053 027778

- ทาง e-mail address : maewin@live.com

- ทาง Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003472896655