องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


ร้องเรียนการทุจริต


แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

 

ดาวโหลดไฟล์ PDF : /Uploads/files/คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์.pdf