องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ร้องเรียนการทุจริต


แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

 

ดาวโหลดไฟล์ PDF : /Uploads/files/คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์.pdf